CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN KIẾN ĐỎ

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN  KIẾN ĐỎ

Địa chỉ:Kcn Ngọc Hồi, Thường Tín, Hà Nội

Điện thoại:4.35763567 – 0914219911 ( Ms Thương

Website:

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN KIẾN ĐỎ Địa chỉ: Kcn Ngọc Hồi, Thường Tín, Hà Nội Điện thoại: 04.35763567 – 0914219911 ( Ms Thương ) Lĩnh vực hoạt động kinh doanh vận chuyển

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

LAO ĐỘNG THỜI VỤ

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN KIẾN ĐỎ

Hà Nội 5-7 triệu 05/03/2019

LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN KIẾN ĐỎ

Hà Nội 5-7 triệu 05/03/2019

THỢ SƠN BẢ

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN KIẾN ĐỎ

Hà Nội 5-7 triệu 05/03/2019

THỢ IN LƯỚI

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN KIẾN ĐỎ

Hà Nội 5-7 triệu 05/03/2019

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN KIẾN ĐỎ

Hà Nội Thoả thuận 04/03/2019