Công ty Tokyu Constuction Co., Ltd. Thầu chính thực hiện dự án cải tạo và tu chỉnh VPLS và QHVH công chúng thuộc ĐSQ Nhật Bản tại Việt Nam

Công ty Tokyu Constuction Co., Ltd. Thầu chính thực hiện dự án cải tạo và tu chỉnh VPLS và QHVH công chúng thuộc ĐSQ Nhật Bản tại Việt Nam

Địa chỉ:Tầng 2 tòa nhà Lanmak N04BT1, khu ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm Hà Nội

Điện thoại:0989108738

Website:

nhà thầu xây dựng

Tài khoản xác thực