CTY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTIFOOD

CTY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTIFOOD

Địa chỉ:281-283 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:02462626568

Website:

Tầm nhìn Trở thành công ty hàng đầu về thực phẩm dinh dưỡng, phát triển bền vững vì lợi ích của người tiêu dùng. Sứ mệnh Đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng chuyên biệt cho từng lứa tuổi, từng bệnh lý khác nhau, đóng góp vào sự phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ của con người. Hệ giá trị cốt lõi - Trung thực - Lợi ích cho sức khoẻ - Chăm sóc con người - Công bằng

Tài khoản xác thực