cty tnhh calitech

cty tnhh calitech

Địa chỉ:Số nhà 39, đội 6, thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội

Điện thoại:0246.6638148

Website:

Là nhà cung cấp các vật liệu, vật tư thiết bị hóa chất trong ngành xử lý nước

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

NV BÁN HÀNG ONLINE

cty tnhh calitech

Hà Nội 5-7 triệu 04/04/2019