Cty TNHH Tân Hòa Lợi - CN Hà Nội

Cty TNHH Tân Hòa Lợi - CN Hà Nội

Địa chỉ:92-94 Nguyễn Đức Thuận tổ 17 P.Thạch Bàn Q.Long Biên HN

Điện thoại:0933.032.559

Website:www.tanhoaloi.vn

Công ty TNHH TÂN HÒA LỢI chuyên cung cấp các loại VÒNG BI (BẠC ĐẠN), GỐI ĐỠ, VÒNG BI CHỮ THẬP, DÂY CUROA (DÂY ĐAI) công nông nghiệp - công nghiệp nặng đủ các chủng loại, từ phổ thông đến chuyên biệt, trong phạm vi cả nước.

Tài khoản xác thực