Liên danh Huyndai E&C - Ghella TC gói thầu CP 3 DA dự án tuyến đường sắt ĐTTĐ T.P Hà Nội

Liên danh Huyndai E&C - Ghella TC gói thầu CP 3 DA dự án tuyến đường sắt ĐTTĐ T.P Hà Nội

Địa chỉ:Số 215 Trung kính - Yên hòa - Cầu Giấy

Điện thoại:0989108738

Website:

nhà thầu xây dựng

Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

(Gấp) Phó giám đốc dự án

Liên danh Huyndai E&C - Ghella TC ...

Hà Nội Thoả thuận