MM Mega Market Hoàng Mai (Metro Hoàng Mai)

MM Mega Market Hoàng Mai (Metro Hoàng Mai)

Địa chỉ:126 Tam Trinh- Yên Sở - Hoàng Mai- Hà Nội

Điện thoại:02436453234

Website:

siêu thị bán buôn hạng 1, cung cấp hàng tiêu dùng cho nhiều nhà hàng, khách sạn, trường học thực phẩm,văn phòng phẩm, hàng tiêu dùng

Tài khoản xác thực