Nhà Hàng Đèn Lồng Đỏ

Nhà Hàng Đèn Lồng Đỏ

Địa chỉ:19 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại:0912738168

Website:

nhà hàng ẩm thực

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Nam phụ bếp:

Nhà Hàng Đèn Lồng Đỏ

Hà Nội 5-7 triệu 06/08/2018

Nam, nữ phục vụ

Nhà Hàng Đèn Lồng Đỏ

Hà Nội 5-7 triệu 06/08/2018

NHÂN VIÊN PHỤ BẾP

Nhà Hàng Đèn Lồng Đỏ

Hà Nội 5-7 triệu 17/05/2018

NHÂN VIÊN PHỤC VỤ

Nhà Hàng Đèn Lồng Đỏ

Hà Nội 5-7 triệu 17/05/2018