NHÀ HÀNG LE GEMME

NHÀ HÀNG LE GEMME

Địa chỉ:: số 9, phố Dã Tượng, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại:02 432272772

Website:

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

QUẢN LÝ NHÀ HÀNG

NHÀ HÀNG LE GEMME

Hà Nội Thoả thuận 31/08/2019

GIÁM SÁT NHÀ HÀNG

NHÀ HÀNG LE GEMME

Hà Nội Thoả thuận 31/08/2019

NHÂN VIÊN PHA CHẾ

NHÀ HÀNG LE GEMME

Hà Nội 5-7 triệu 31/08/2019

NHÂN VIÊN PHỤC VỤ BÀN

NHÀ HÀNG LE GEMME

Hà Nội Thoả thuận 31/08/2019

NHÂN VIÊN TẠP VỤ

NHÀ HÀNG LE GEMME

Hà Nội Thoả thuận 30/08/2019