NHÀ HÀNG LE GEMME

NHÀ HÀNG LE GEMME

Địa chỉ:: số 9, phố Dã Tượng, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại:02 432272772

Website:

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

QUẢN LÝ NHÀ HÀNG

NHÀ HÀNG LE GEMME

Hà Nội Thoả thuận

GIÁM SÁT NHÀ HÀNG

NHÀ HÀNG LE GEMME

Hà Nội Thoả thuận

NHÂN VIÊN PHA CHẾ

NHÀ HÀNG LE GEMME

Hà Nội 5-7 triệu

NHÂN VIÊN PHỤC VỤ BÀN

NHÀ HÀNG LE GEMME

Hà Nội Thoả thuận

NHÂN VIÊN TẠP VỤ

NHÀ HÀNG LE GEMME

Hà Nội Thoả thuận