THAI LE MINH Co

THAI LE MINH Co

Địa chỉ:H1811 Xuan Mai complex,Yen nghia,Ha dong,ha noi

Điện thoại:02226277588

Website:www.alex.com.vn

Cty Thái Lê Minh Co., là thành viên của cty NIL ltd Co., đang hoạt động tại Việt nam trong các lĩnh vực: -Tư vấn tài chính. -Tư vấn giám sát. -Thương mại .. Cty chúng tôi hoạt động theo tiêu chí:"Coi giá trị đạo đức là nền tảng nghề nghiệp,vì môi trường trong sạch".

Tài khoản xác thực