TRUNG TÂM DỊCH VỤ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Địa chỉ:Khu văn hóa nghệ thuật, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại:0989129780

Website:

Tài khoản xác thực