Trung Tâm Nông nghiệp Công nghệ Cao

Trung Tâm Nông nghiệp Công nghệ Cao

Địa chỉ:Học Viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ

Điện thoại:0962950199

Website:https://chephamvisinh.org/

Trung tâm chúng tôi tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Nông nghiệp Bền Vững với đội ngũ nhân viên nhiệt huyết cùng với lực lượng cán bộ, nhân viên nòng cốt có nghiệp vụ chuyên môn cao. Lĩnh vực hoạt động: 1. Nghiên cứu chế phẩm sinh học, vi sinh ứng dụng trong nông nghiệp... 2. Nghiên cứu sản xuất cây bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật...

Tài khoản xác thực