Viện Phát Triển kinh tế quốc Tế

Viện Phát Triển kinh tế quốc Tế

Địa chỉ:hoàng mai-hà nội

Điện thoại:0972604893

Website:vienquocte.vn

Viện Phát Triển Kinh tế Quốc Tế được thành lập bởi Tổng Công ty cổ phần đào tạo Nhân Tài Việt và chính thức cổ phần từ năm 2010 .Hiện nay IEDI là tổ chức dịch vụ đa ngành hàng đầu Việt Nam về hoạt động huấn luyện , chứng nhận , nghiên cứu ,tư vấn , dịch vụ , đào tạo .

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Tuyển Nhân viên văn phòng -kinh do...

Viện Phát Triển kinh tế quốc Tế

Hà Nội 5-7 triệu 31/10/2017