YÊN BÌNH MILK

YÊN BÌNH MILK

Địa chỉ:Số 22/142 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:0904881158

Website:

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

NV BÁN HÀNG VÀ GIAO HÀNG:

YÊN BÌNH MILK

Hà Nội Thoả thuận 31/07/2019