Thông báo về việc cập nhật thông tin lao động chương trình EPS
Thông báo về việc cập nhật thông tin lao động chương trình EPS
17/09/2021 11:06
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HƯỞNG BHTN
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TRẢ KẾT QUẢ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HƯỞNG BHTN
03/08/2021 11:16
TẢI MẪU BIỂU PHỤC VỤ THỦ TỤC BHTN
Tải mẫu biểu phục vụ thủ tục BHTN
27/07/2021 08:21
Quy trình tạm thời thực hiện chính sách BHTN trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 CT-UBND
Quy trình tạm thời thực hiện chính sách BHTN trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tích
26/07/2021 18:58
THỦ TỤC TIẾP NHẬN THÔNG BÁO VỀ VIỆC TKVL HÀNG THÁNG
Thủ tục tiếp nhận thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng tại Trung tâm DVVL Hà Nội
26/07/2021 18:27
Báo cáo thị trường lao động Hà Nội tháng 6 2021
Báo cáo Thị trường lao động tháng 06/2021 cung cấp một số thông tin Thị trường Lao động trong tháng Sáu, dự báo thị trường lao động trong
12/07/2021 14:52
Báo cáo thị trường lao động Hà Nội tháng 5 2021
Báo cáo Thị trường lao động tháng 05/2021 cung cấp một số thông tin Thị trường Lao động trong tháng Năm, dự báo thị trường lao động trong
21/06/2021 09:45
Tin nổi bật
go top