VIỆC LÀM TẠI HUYỆN GIA LÂM
Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, ngày 19/5/2018, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Phòng Lao
VIỆC LÀM TẠI HUYỆN GIA LÂM28/05/2018 10:07
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LƯU ĐỘNG TẠI HUYỆN MÊ LINH
Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, ngày 12/5/2018, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Phòng Lao
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LƯU ĐỘNG TẠI HUYỆN MÊ LINH21/05/2018 09:53
VIỆC LÀM CHO CÁC HỌC VIÊN SAU CAI NGHIỆN
Thực hiện Quy chế phối hợp theo Quyết định số 592/QĐ-SLĐTBXH ngày 23/6/2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, ngày 04/5/2018,
VIỆC LÀM CHO CÁC HỌC VIÊN SAU CAI NGHIỆN10/05/2018 16:20
VIỆC LÀM CHO CÁC HỌC VIÊN SAU CAI NGHIỆN
Thực hiện Quy chế phối hợp theo Quyết định số 592/QĐ-SLĐTBXH ngày 23/6/2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, ngày 08/5/2018,
VIỆC LÀM CHO CÁC HỌC VIÊN SAU CAI NGHIỆN10/05/2018 16:12
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, ngày 24/4/2018, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức phiên giao
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT03/05/2018 14:29
KHAI TRƯƠNG ĐIỂM GIAO DỊCH VIỆC LÀM VỆ TINH THƯỜNG TÍN
Ngày 21/4/2018, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà
KHAI TRƯƠNG ĐIỂM GIAO DỊCH VIỆC LÀM VỆ TINH THƯỜNG TÍN27/04/2018 16:22
Nâng cao năng lực hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm thuộc ngành LĐ-TB XH
Hệ thống tổ chức dịch vụ việc làm đóng vai trò quan trọng đối với sự hình thành và phát triển của thị trường lao động, là cầu nối giữa người
Nâng cao năng lực hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm thuộc ngành LĐ-TB XH23/04/2018 10:22
go top