TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO HỌC VIÊN CAI NGHIỆN
Thực hiện Quy chế phối hợp theo Quyết định số 592/QĐ-SLĐTBXH ngày 23/6/2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội về việc ban hành
20/06/2018 11:09
VIỆC LÀM TẠI HUYỆN GIA LÂM
Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, ngày 19/5/2018, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Phòng Lao
28/05/2018 10:07
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM LƯU ĐỘNG TẠI HUYỆN MÊ LINH
Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, ngày 12/5/2018, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Phòng Lao
21/05/2018 09:53
VIỆC LÀM CHO CÁC HỌC VIÊN SAU CAI NGHIỆN
Thực hiện Quy chế phối hợp theo Quyết định số 592/QĐ-SLĐTBXH ngày 23/6/2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, ngày 04/5/2018,
10/05/2018 16:20
VIỆC LÀM CHO CÁC HỌC VIÊN SAU CAI NGHIỆN
Thực hiện Quy chế phối hợp theo Quyết định số 592/QĐ-SLĐTBXH ngày 23/6/2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, ngày 08/5/2018,
10/05/2018 16:12
PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, ngày 24/4/2018, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức phiên giao
03/05/2018 14:29
KHAI TRƯƠNG ĐIỂM GIAO DỊCH VIỆC LÀM VỆ TINH THƯỜNG TÍN
Ngày 21/4/2018, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà
27/04/2018 16:22
go top