PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT LẦN THỨ NHẤT NĂM 2019
Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, hưởng ứng ngày Người khuyết tật 18/4, ngày 11/4/2019, Trung tâm Dịch vụ
16/04/2019 11:01
TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP CHO CÁC HỌC VIÊN CAI NGHIỆN MA TÚY
Thực hiện Quy chế phối hợp theo Quyết định số 592/QĐ-SLĐTBXH ngày 23/6/2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, ngày 05/4/2019,
08/04/2019 15:16
SIÊU THỊ MINH HOA TUYỂN DỤNG TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM HÀ NỘI
Ngày 06/10/2018, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức chương trình tuyển dụng trực tiếp lao động làm việc tại Siêu thị Minh Hoa – số
29/11/2018 10:17
KHAI TRƯƠNG SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM VỆ TINH HUYỆN ĐAN PHƯỢNG
Ngày 22 tháng 09 năm 2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện Đan Phượng tổ chức khai trương Sàn
27/09/2018 16:03
KHAI TRƯƠNG SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM VỆ TINH HUYỆN PHÚ XUYÊN
Ngày 16 tháng 06 năm 2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, Uỷ ban nhân dân huyện Phú Xuyên chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà
27/06/2018 16:54
TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO HỌC VIÊN CAI NGHIỆN
Thực hiện Quy chế phối hợp theo Quyết định số 592/QĐ-SLĐTBXH ngày 23/6/2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội về việc ban hành
20/06/2018 11:09
VIỆC LÀM TẠI HUYỆN GIA LÂM
Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, ngày 19/5/2018, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Phòng Lao
28/05/2018 10:07
go top