THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHAI GIẢNG LỚP H3 2018
Để đáp ứng yêu cầu của người lao động có nguyện vọng học tiếng Hàn tham dự các kỳ thi tiếng Hàn Quốc trong thời gian sắp tới. Trung tâm Dịch
THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHAI GIẢNG LỚP H3 201810/04/2018 08:47
THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHAI GIẢNG LỚP H2 2018
Để đáp ứng yêu cầu của người lao động có nguyện vọng học tiếng Hàn tham dự các kỳ thi tiếng Hàn Quốc trong thời gian sắp tới. Trung tâm Dịch
THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHAI GIẢNG LỚP H2 201812/03/2018 15:02
Danh mục các nghề đào tạo của phòng đào tạo nghề - Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội
Thông tin các khóa học nghề của phòng đào tạo nghề
Danh mục các nghề đào tạo của phòng đào tạo nghề - Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội03/11/2017 15:18
go top