Một số hình ảnh lễ tốt nghiệp lớp kỹ thuật nấu ăn khóa II
Ngày 22/02/2019 Tại cở 144 Trần Phú, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức lễ tốt nghiệp lớp kỹ thuật nấu ăn khóa II
22/02/2019 14:00
Nghề nấu ăn dễ kiếm việc
Đầu tháng 10/2018, khi Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội mở thêm cơ sở dạy nghề và khai giảng các lớp học nghề, trong đó có Kỹ thuật chế
05/11/2018 14:05
Tổ chức thi tiếng Hàn cho lao động ngành sản xuất chế tạo và ngư nghiệp
(LĐTĐ) Lao động Việt Nam ứng tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc các ngành sản xuất chế tạo và ngư nghiệp có thể đăng ký dự thi tiếng Hàn từ ngày
07/05/2018 10:57
THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHAI GIẢNG LỚP ÔN TẬP TIẾNG HÀN QUỐC
Để đáp ứng yêu cầu của người lao động có nguyện vọng học tiếng Hàn tham dự các kỳ thi tiếng Hàn Quốc trong thời gian sắp tới. Trung tâm Dịch
27/04/2018 14:15
THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHAI GIẢNG LỚP H3 2018
Để đáp ứng yêu cầu của người lao động có nguyện vọng học tiếng Hàn tham dự các kỳ thi tiếng Hàn Quốc trong thời gian sắp tới. Trung tâm Dịch
10/04/2018 08:47
Danh mục các nghề đào tạo của phòng đào tạo nghề - Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội
Thông tin các khóa học nghề của phòng đào tạo nghề
03/11/2017 15:18
go top