Thông báo tổ chức Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2019 Ngày 23 5 2019
Thông báo về việc tổ chức Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2019 Ngày 23/5/2019
20/05/2019 09:18
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ DỰ THI TIẾNG HÀN NĂM 2019
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ DỰ THI TIẾNG HÀN NĂM 2019 Từ ngày 15/05/2019 đến hết ngày 17/05/2019
08/05/2019 11:24
Thông báo tổ chức Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Gia Lâm năm 2019 Ngày 25 4 2019
Thông báo tổ chức Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Gia Lâm năm 2019 Ngày 25/4/2019
06/05/2019 14:32
Thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn năm 2019
Thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn năm 2019
24/04/2019 14:23
Thông báo tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Ứng Hòa lần thứ VIII, năm 2019
Thông báo về việc tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Ứng Hòa lần thứ VIII, năm 2019 Ngày 25/4/2019
19/04/2019 15:41
Thông báo tổ chức Phiên giao dịch việc làm dành cho người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS và thực tập sinh IM Japan về nước Ngày 21 tháng 3 năm 2019
Thông báo tổ chức Phiên giao dịch việc làm dành cho người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS và thực tập sinh
11/03/2019 09:26
Thông báo kỳ thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính dành cho người lao động về nước đúng hạn
Thông báo kỳ thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính dành cho người lao động về nước đúng hạn
26/02/2019 15:25
Tin nổi bật
go top