Thông báo tổ chức Phiên giao dịch việc làm lưu động quận Nam Từ Liêm năm 2019 Ngày 13 7 2019
Thông báo về việc tổ chức Phiên giao dịch việc làm lưu động quận Nam Từ Liêm năm 2019 Ngày 13/7/2019
05/07/2019 14:25
Thông báo tổ chức phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là Người khuyết tật lần II năm 2019
Thông báo tổ chức phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là Người khuyết tật lần II năm 2019 ngày 20/06/2019.
18/06/2019 08:41
Thông báo tổ chức thực hiện chính sách Bảo hiểm thất nghiệp tại điểm GDVL vệ tinh Hoài Đức
Căn cứ vào Kế hoạch số 346/KH-TTDVVL ngày 24/5/2019 của Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội.
10/06/2019 14:52
Thông báo tổ chức Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2019 Ngày 23 5 2019
Thông báo về việc tổ chức Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2019 Ngày 23/5/2019
20/05/2019 09:18
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ DỰ THI TIẾNG HÀN NĂM 2019
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ DỰ THI TIẾNG HÀN NĂM 2019 Từ ngày 15/05/2019 đến hết ngày 17/05/2019
08/05/2019 11:24
Thông báo tổ chức Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Gia Lâm năm 2019 Ngày 25 4 2019
Thông báo tổ chức Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Gia Lâm năm 2019 Ngày 25/4/2019
06/05/2019 14:32
Thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn năm 2019
Thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn năm 2019
24/04/2019 14:23
Tin nổi bật
go top