Thông báo về việc cập nhật thông tin lao động chương trình EPS
Thông báo về việc cập nhật thông tin lao động chương trình EPS
17/09/2021 11:06
Thông báo tổ chức Hội chợ việc làm dành cho người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS và thực tập sinh IM Japan về nước ngày 15 tháng 10 năm 2020
Thông báo tổ chức Hội chợ việc làm dành cho người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS và thực tập sinh IM
29/09/2020 09:10
Thông báo tổ chức Hội chợ việc làm dành cho người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS và thực tập sinh IM Japan về nước Ngày 05 tháng 9 năm 2019
Thông báo tổ chức Hội chợ việc làm dành cho người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS và thực tập sinh IM
13/07/2020 15:45
Thông báo về việc tạm hoãn tổ chức kỳ thi tiếng Hàn đợt 2 năm 2020 theo Chương trình EPS
Thông báo về việc tạm hoãn tổ chức kỳ thi tiếng Hàn đợt 2 năm 2020 theo Chương trình EPS
18/03/2020 10:34
Thông bao tổ chức Phiên GDVL chuyên đề dành cho Bộ đội xuất ngũ Ngày 28 12 2019 Thứ bảy
Thông bao tổ chức Phiên GDVL chuyên đề dành cho Bộ đội xuất ngũ Ngày 28/12/2019 (Thứ bảy)
26/12/2019 08:38
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ DỰ THI TIẾNG HÀN NĂM 2020
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ DỰ THI TIẾNG HÀN NĂM 2020
12/12/2019 10:57
Thông báo tổ chức Phiên GDVL chuyên đề “ Ngày hội Tư vấn và giao dịch việc làm – Quận Hoàn Kiếm năm 2019”
Thông báo về việc tổ chức Phiên GDVL chuyên đề “ Ngày hội Tư vấn và giao dịch việc làm – Quận Hoàn Kiếm năm 2019” Ngày 5/10/2019
01/10/2019 08:18
Tin nổi bật
go top